Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies.

 

Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

 

Positieve Gezondheid omvat 6 pijlers die mensen alle 6 even belangrijk vinden.  We hebben de zes pijlers versimpeld door ze door te vertalen naar korte werkwoorden. Zo begrijp je sneller wat de pijlers betekenen. Zie de versimpelde pijlers hieronder.