Samenwerking met stakeholders

Gemeente Baarn en (lokale) maatschappelijke organisaties werken al sinds jaar en dag samen aan deze thema’s.

 

Bestaande initiatieven, samenwerkingsverbanden en

beleidsplannen vormen het fundament van een lokaal preventieakkoord. Daarbij worden nu ondernemers, organisaties en bedrijven betrokken om deze samenwerking sterker en breedgedragen te krijgen.

 

Projecten die deelnemen aan de Positieve Gezondheid kunnen een aanvraag doen op het stimuleringsbudget. De raad van de gemeente Baarn heeft een budget beschikbaar gesteld. Het stimuleringsbudget is bedoeld voor waardevolle initiatieven van en voor inwoners van Baarn die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Baarn.

 

Om de verbindingen en het netwerk levend te houden. organiseren wij inspiratie events om te versterken. In mei zijn wij zijn bij elkaar gekomen voor een netwerk event. Hier hebben naast het ontmoeten de schaaktafels en de mooie tentoonstelling van Stichting OPEN Mind officieel geopend. 

Kijk hieronder de het leuke filmpje van het event. 

Dit is tot nu toe het tekendocument met de stakeholders:

Heb je ook interesse om deel te nemen aan het preventie akkoord, heb je leuke gezonde plannen? Wil je brainstormen? Neem contact met ons op via het contactformulier. 



Stichting Yoga en Meditatie Baarn

Voor Baarn en omstreken






J.A Boenk

Sandra Boenk